Select Page
“Makedoniya” adı yunanları niyə narahat edir? 

Bu həftə Yunanıstan Makedoniya baş nazirinin ölkəsinin tezliklə dünyada ən arzuolunmaz mübahisəli məsələni həll etmək naminə öz adını dəyişməyə hazır olması barədə verdiyi bəyanatı müsbət qarşılayıb. Siyasi ekspert və tarixçi İoannis Papaqriqoriu Eurasia Diary-ə yunanların Yunanıstanın bir hissəsinin adının digər müstəqil dövlət tərəfindən istifadə olunması öz mövcudluğunu qoruması ilə başa izah olunur.

Onun sözlərinə görə, Keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası (FYROM) milli dövlət sayılmır. Yaltada İkinci Dünya müharibəsindən sonra tez bir zamanda. Yaltada xəritədə sərhəd xətlərini çəkməklə Yuqoslaviya dövlətini yaratdılar. O zaman bu “makedoniya” əyaləti Albaniyaya, Yunanıstana və Bolqarıstana aid olan bəzi torpaqları birləşdirməklə komunist bloku üçün nəzərdə tutulmuşdu. Geosiyasi səbəblərdən dolayı onlar Varşava müqaviləsinin bu ən ucqar cənub əyalətini “Makedoniya” adlandırdılar:

"Makedoniya" adı yunanları niyə narahat edir?

“Makedoniya” adı yunanları niyə narahat edir?

Beləliklə SSSR-nin Yunanıstana (Süveyş kanalı vasitəsilə neftin ötürülməsini təmin edən, NATO ölkəsinə) soxulması bəhanə ola bilərdi. Bu 1940-cı illərin sonunda baş vermişdi. Yunanıstan həqiqətən də lap əvvəldən etiraz etməyə başlamışdı lakin “soyuq müharibə”nin iştirakçısı kimi NATO regionda iğtişaşlar zamanı səy göstərirdi.

Oxşar xəbər: Yunan tərəfi hər dəfə masadan qalxmağa səbəb axtarır – Təhlil

Daha sonra kommunizm quruluşu dağıldı. Yunanıstanın liderləri Yuqoslaviyanı bir neçə hissələrə parçalayan 1990-cı illərdəki Balkan müharibələrinə baxmayaraq öz cənub sərhədlərini – “Lebensrum”dan (görünür, bu Avstriya və Horvatiyanı daxil edir) nəzərdə tuturdular.

FYROM liderinin bütün çıxışları bir arqumentlə şübhə altına alına bilər: Əgər FYROM onların iddia etdiyi kimi “makedoniyalılar” və “Makedoniyalı İsgəndərin varisləridirsə” bəs öz dilləri niyə yoxdur? Və nə üçün onların rəsmi varislərindən heç biri o dildə danışmayıb?    Ətraflı