صفحه اصلی اخبارجهان آژانس انرژی اتمی: بازدید از مراکز نظامی ایران ضرورتی ندارد