صفحه اصلی آذربایجان ادامه اعتراض به رد صلاحیت نمایندگان در انتخابات/ سمازنی: باید از تفسیر سلیقگی قانون انتخابات پرهیز شود