صفحه اصلی اخبارجهان استاندار تهران:بعید می‌دانم در تهران بی‌خانمان داشته باشیم