صفحه اصلی آذربایجان استعمار آذربایجان؛ روستای کلم در کنار معادن مس و طلا اما بی بهره از جاده!