Select Page

۱۱۲ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای سه معترض آبان را «دهن کجی» به «بدیهی‌ترین موازین حقوق بشر» و حتی خود قوانین جمهوری اسلامی خواندند.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «در بسیاری از کشورهای آزاد جهان در صورت بروز شورش‌ها سعی در فهم علل عصیان جامعه و حل و رفع آن دارند. ولی در استبداد دینی حاکم بر ایران، نیروهای امنیتی خود به شکل رذیلانه‌ای تلاش در ایجاد و تشدید خشونت و تخریب دارند».
در این بیانیه اعلام شده که حاکمان جمهوری اسلامی نگرانی خود از تکرار اعتراضات را نه در پاسخ به مطالبات مردم، بلکه با «تکرار سناریوی همیشگی ارعاب و هراس افکنی»، «تجهیز هرچه بیشتر نیروهای سرکوب» و «اعدام بیگناهان بروز می دهند».
در این بیانیه تاکید شده که رهبر جمهوری اسلامی «مسئولیت اصلی را در این خونریزی و کشتار برعهده دارد».
نویسندگان این بیانیه همچنین «از همه آزادیخواهان جهان» در تلاش برای توقف حکم اعدام این سه نفر یاری خواسته‌اند.
داریوش آشوری، مهرداد احمدزاده، علی افشاری، مهدی امینی‌زاده، مهدیه گلرو، عفت ماهباز،محمد برقعی، بهروز بیات، نیره توحیدی، ئالان توفیقی، بهروز خلیق، مهرداد درویش پور، سهراب رزاقی، مریم سطوت، رضا علامه‌زاده، کاظم علمداری، احمد علوی، مهدی فتاپور، حسن فرشتیان، ویدا فرهودی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.