Select Page

یک خلبان شرکت هواپیمایی ماهان که تحت نظارت سپاه فعالیت دارد،‌ خاطره‌ای از بازرسی هواپیمای این شرکت در بغداد هنگام سفر قاسم سلیمانی به سوریه همراه با «بار ممنوعه» روایت کرد.

اعترافات یک خلبان هواپیمایی ماهان به انتقال بار ممنوعه توسط «قاسم سلیمانی» به سوریه

۱۳۹۹-۰۳-۲۹ ۱۸:۵۹

gun az article

یک خلبان شرکت هواپیمایی ماهان که تحت نظارت سپاه فعالیت دارد،‌ خاطره‌ای از بازرسی هواپیمای این شرکت در بغداد هنگام سفر قاسم سلیمانی به سوریه همراه با «بار ممنوعه» روایت کرد.

سایت هیات اطلاع رسانی رزمندگان ایران خاطره‌ای از خلبان هواپیمای ماهان از سفر با قاسم سلیمانی منتشر کرده است که در آن به حمل مواد غیرقانونی و پرداخت رشوه و لباس بدل قاسم سلیمانی اعتراف شده است.

«هیأت رزمندگان اسلام» تشکل مداحان زیر نظر سپاه پاسداران است.

به گفته خلبان امیر اسداللهی،‌ قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین گروه تروریستی سپاه قدس، هنگام بازرسی این هواپیما در فرودگاه بغداد لباس مهندس پرواز را پوشیده و در کابین خلبان مخفی شده بود.

هواپیما در سال ۹۲ قاسم سلیمانی،‌ ۲۰۰ مسافر و هفت تن «بار ممنوعه» را به سمت دمشق حمل می کرده که در فرودگاه بغداد از آن خواسته شده، فرود بیاید.

خلبان ماهان؛ اضافه می‌کند که آنها در دفعات پیشین که بار ممنوعه داشتند، اگر اجازه عبور نمی‌گرفتند به تهران برمی‌گشتند. اما این بار برج مراقبت به آنها گفته اگر فرود نیایند به هواپیمای آنها شلیک می‌کنند.


انتشار این مطلب موجب واکنش کاربران فضای مجازی شده است. نکته‌ای که برای کاربران برجسته شده اعتراف خلبان به استفاده از پروازهای مسافربری هواپیمایی ماهان برای انتقال “محموله‌های نظامی” به سوریه است.

عده‌ای از کاربران آن‌ را محموله‌های نظامی برای کمک به سوریه دانسته اند و برخی می‌گویند از هواپیمای مسافربری به عنوان “سپر انسانی” استفاده شده است.