صفحه اصلی آذربایجان اعلام جرم وکلا و فعالین محیط زیست آذربایجان علیه «نیروگاه تبریز»