صفحه اصلی جهان تورک الهام علی‌یئو، دمکرات‌ترین رهبر جهان اسلام در خصوص ادیان