Select Page

سرکوب مسلمانان تورک اویغور توسط حکومت کمونیستی چین و سلطه بر جهان! حزب کمونیست چین سابقه سوءاستفاده و سرکوب در برابر هرگونه مخالفت در داخل و خارج از این کشور را دارد. حزب کمونیست چین به یک تهدید جدی برای حقوق مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. امروز شاهد نسل کشی علیه مسلمانان تورک اویغور هستیم و فردا همه ما هدف اصلی نظارت و سرکوب گسترده چین از طریق سلطه اقتصادی و فناوری آن هستیم. ساکت نشو! این ویدئو را به اشتراک بگذارید و به سیاستمداران اطلاع دهید که زمان عمل است. اگر امروز هیچ اقدامی انجام ندهیم ، فردا برای همه ما خیلی دیر خواهد بود.! چین تهدیدی برای حقوق بشر در سطح جهانی است
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی حکومت چین را به عنوان «تهدید برای حقوق بشردرجهان» خوانده است. به گفته این سازمان برخی شهروندان چین درداخل این کشور تحت نظارت جمعی قرار دارند؛ اما چین در بیرون ازمرزهای خود نیز اقداماتی انجام می دهد.براساس اظهارات کنیت روت، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، حکومت چین از دیرزمانی «منتقدان رژیم پکن را تحت فشار» قرار داده است. روت ضمن معرفی گزارش سالیانه این سازمان زیر عنوان «گزارش ۲۰۲۰ جهان» ‌تأکید کرده است که با وجود تعمیل فشارهای شدید از سوی حکومت علیه منتقدان حکومت در داخل خاک چین، اکنون این کشور تلاش دارد تا سانسور خود بر بقیه کشورهای جهان را نیز گسترش بدهد. روت از حکومت های سرتاسر جهان خواست تا «علیه حملات پکن بر سیستم حقوق بشر جهانی مقاومت نمایند.»‌او ضمن اتهاماتی علیه چین تأکید کرد که حکومت چین در داخل این کشور با هدف نظارت و کنترل کامل اجتماعی یک «حکومت نظارتگر در سرتاسر کشور» را ایجاد کرده است. به گفته او اکنون چین برای ساکت ساختن صدای منتقدان در کشورهای دیگر جهان، ‌به طور فزاینده ای از قدرت اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده می کند.
به گفته روت مردم چین می خواهند آزاد زندگی کنند، بنابراین «حکومت شی جین پینگ مسئول تحمیل فشارهای به شدت عمیقی می باشد که مردم این کشور از چندین دهه به این‌سو متحمل آن شده اند.»‌
او افزود:‌ «ادارات مسئول چین گروه ها و جوامع مدنی را در هم شکسته اند، خبرنگاران مستقل را مجبور به سکوت نموده و صفحات اینترنتی را به شدت محدود ساخته اند.»
علاوه بر این، به گفته رئیس دیدبان حقوق بشر، چین از دخالت علیه مردم هنگ کنگ، منطقه ویژه اداری چین، که به هر صورت آزادی های شان با محدودیت هایی مواجه است، نیز کوتاهی نمی کند. روت در نظر داشت تا گزارش سالیانه دیدبان حقوق بشر را در هنگ کنگ معرفی کند، اما مجوز ورود به هنگ کنگ را نتوانست دریافت کند. رئیس دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره بر وضعیت بسیار دشوار اقلیت مسلمان اویغور در چین گفت: «به منظور کنترل میلیون ها مسلمان اویغور و دیگر مسلمانان منطقه شین جیانگ، چین یک سیستم نظارت بسیار وحشتناک را در این منطقه ایجاد کرده است.»
سازمان حقوق بشر همچنان گزارش کرده است که چین با استفاده از فناوری خیلی پیشرفته، مردم این کشور را تحت فشار قرار داده و در زندگی فردی آنان به شدت دخالت می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش ۶۵۲ صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در تقریباً ۱۰۰ کشور جهان را مورد مطالعه قرار داده است. در گزارش امسال این سازمان، وضعیت حقوق بشر در چین بیش از همه و به ویژه تحت نظر گرفته شده است.
این سازمان از تهدیدات بیشماری در سرتاسر جهان، به اضافه تهدیداتی از سوی چین با همکاری ایران در سوریه و یمن گزارش داده است.