صفحه اصلی آذربایجان بررسی سفر ترامپ به عربستان: رأی به صلح درایران دست بر سلاح در ریاض