صفحه اصلی مقالاتتاریخ برسمیت شناخته شدن هولوکاست خوجالی از سوی جمهوری اسلامی آغازگر یک دوران شکوهمند برای دو ملت