Select Page

۲۱ شهریور ۱۳۰۵؛ ۹۴ سال پیش در چنین روزی تاج‌زمان دانش در تبریز زاده شد.
تاج‌زمان دانش در خانواده‌ای سنتی رشد كرد.
دبستان و دبيرستان را در زادگاهش گذراند و به دانشسرای مقدماتی رفت و در این دوره با زبان فرانسه آشنا شد.
مدتی آموزگار بود و می‌خواست به تحصيلات عالی ادامه دهد اما مانع‌های خانوادگی سر راهش را گرفتند تا اينكه از همسرش جدا شد و توانست در دانشگاه تهران حقوق بخواند.
۳۱ ساله بود كه به فرانسه رفت و پس از چهار سال با پايان‌نامه‌ای درباره “بزهكاری كودكان و نوجوانان” از دانشگاه “اِكس آن پروانس” دكترا گرفت. سپس به سوئیس رفت و از دانشگاه نوشاتل دكترای دیگری در زمینه “حقوق كيفري” كسب كرد.
۳۹ ساله بود كه كوشيد در دانشگاه تهران رشته “بزهكاری كودكان” را بنياد نهد اما با مخالفت روبرو شد و يك سال پس از آن در دانشگاه پلیس به عنوان استاد كیفرشناسی شروع به تدریس كرد.
۴۲ ساله بود كه سرانجام در دانشكده علوم سیاسی، مدرس بررسی بزهكاری كودكان شد و در همان سال “آیین‌نامه جدید زندان‌ها” را به مرحله اجرا رساند.
او بندهای كودكان زندان قصر تهران را از بندهای بزرگسالان جدا ساخت، برای نوجوانان كارگاه‌های مهارتی پديد آورد و پیشنهاد پرورش و آموزش پلیس زن را داد تا در زندان‌های زنان جایگزین پاسبان‌های مرد شوند.
برپایی نخستین دادگاه كودكان هم از كارهای ماندگار اوست.
۴۹ ساله بود كه بر مخالفت‌ها چیره شد و توانست در دانشگاه تهران به تدريس بپردازد.
“مجرم كیست، جرم‌شناسی چیست” از آثار ماندگار او است:
«هرگاه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی متناسب با نیازهای افراد جامعه نباشند، بروز حالت خطرناك و وقوع جرائم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تروریسم، مرز و بوم و ملیت نمی‌شناسد و هیچ كشور قدرتمندی به اتكای زور و تسلیحات پیشرفته و تهدید قادر به مبارزه با تروریسم نیست. بايد عوامل جرم‌زا را بررسی و از وقوع جرائم و بروز حالت خطرناك پیشگیری كرد. هرچه فقر و اختلافات طبقاتی و زورگویی در دنیا گسترش یابد فجایع بس غم‌انگیز برای بشر به دنبال خواهد داشت».
تاج‌زمان دانش در ۸۳ سالگی در تهران درگذشت.