Select Page

یک پیک موتوری در تهران به خاطر شرط بندی با دوستان خلاف‌کارش و برای اثبات این که “بی‌عرضه و ترسو” نیست، به دختر جوانی تجاوز کرده است.

او که متاهل است و فرزند کوچکی دارد، با آگهی استخدام پرستار کودک در اینترنت، دختر جوانی را به خانه خود کشانده و از او فیلم گرفته است. دختر آزاردیده به پلیس شکایت کرده و متجاوز دستگیر شده‌ است.

روزنامه “ایران” از قول متجاوز می‌نویسد: «… تا این سن نه کار خلافی کرده بودم و نه آزارم به کسی رسیده بود و همین باعث شده بود دوستانم که اغلب‌شان خلافکار هستند مرا مسخره کنند و به من لقب بی‌عرضه و ترسو بدهند… شرط بستیم که در کمتر از دو هفته یک زن را مورد آزار و اذیت قرار دهم و چون همسرم همیشه می‌گفت باید برای بچه پرستار خانگی بگیریم، نقشه‌ام را با دادن آگهی اجرا کردم.»

دختر جوانی که به او تعرض جنسی شده، عنوان کرده است که متجاوز او را تهدید کرده بود که عکس‌ها و فیلم‌هایش را در فضای مجازی منتشر می‌کند.