صفحه اصلی آذربایجان تشکیل ائتلاف مقابله با چین از سوی سیاستمداران هشت کشور