Select Page

شیوع ویروس کرونا کار و زندگی بسیاری از مردم را دگرگون کرده است. اکنون، صاحبان کلوپ‌های شبانه و عشرتکده‌ها در همراهی با کارگران جنسی علیه پیامدهای ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ برای زندگی خود دست به اعتراض زده‌اند.

روز شنبه ۱۱ ژوئیه (۲۱ تیر) شماری از کارگران جنسی و صاحبان کلوپ‌ها و عشرتکده‌ها در منطقه “ریپربان” شهر هامبورگ دست به تظاهرات زدند. خواست‌آن‌ها بازگشایی مجدد این عشرتکده‌ها و کلوپ‌ها اعلام شده است.

آن‌ها اعلام کرده‌اند که در رعایت موازین ایمنی حرفه‌ای عمل می‌کنند و نسبت به کشیده شدن پای تن‌فروشی به زیر پوست شهر و رواج غیرقانونی این خدمات هشدار داده‌اند.