صفحه اصلی آذربایجان حمله هواداران گروههای تروریستی کُردی به سازمان هواشناسی آذربایجان غربی و فرماندار سابق اورمیه