صفحه اصلی آذربایجان خبرنگار کامرسانت: مزدوران روس با حقوق ماهانه ۱۵۰۰ دلار در کنار ارمنی‌ها می جنگند