صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی داها خورزوزن قویروغونو سید حسن عاملی ده، گیزله‌ده بیلمیر!.. (حبیب ساسانیان – یاکاموز)