صفحه اصلی جهان تورک درخواست ها برای پخش زنده مناظره های انتخاباتی بی نتیجه ماند: مناظره ها مستقیم پخش نمی شوند