Select Page

فعالین ملی مدنی شهر اردبیل با ترسیم گرافیت های در سطح شهر ضمن نشان دادن نگرانی از وضعیت سلامتی زندانیان آذربایجانی از مسئولین امنیتی و قضایی ایران خواسته اند که به تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیان جرائم عادی غیرخطرناک مرخصی داده شود.

به گزارش آذربایجان تورک خبرلری به نقل از گوناز تی وی، این گرافیت ها با مضمون های “درهای زندان به روی ویروس کرونا باز است “، “ظلم آشکار مسئولین به زندانیان سیاسی”، “جان فعالین ملی-مدنی آذربایجانی زندانی در خطر است” و “#PRISONERS_CORONAVIRUS ” بر روی دیوارهای اردبیل نقش بسته است.

در روزهای اخیر علیرغم آزادی تعدادی از زندانیان مدنی آذربایجانی بسیاری از زندانیان همچون حکیمه احمدی، عباس لسانی، لطیف حسنی، علیرضا فرشی، اکبر نعیمی، توحید امیرامینی، یوسف کاری، کاظم صفابخش، جعفر رستمی راد، علی عزیزی، سجادشهیری، زینب همرنگ، سیداحسان شکرخدایی، امیر ستاری و… همچنان در شرایط بسته و خطرناک زندان هستند.