صفحه اصلی آذربایجان دورخیزها برای کابینه دوازدهم: رایزنی‎های سه فراکسیون “امید، مستقلین و ولایی” با دولت جدید