Select Page

در کنار برخی از این دیوارنویسی ها که در آن جملاتی مانند “محافظت از هویت کودکان” و “حکومت حق نامگذاری برای فرزندم را ندارد” استفاده شده است نام “آییل” به چشم می‌خورد.

پیشتر اداره ثبت احوال اردبیل به صورت شفاهی به والدین یک کودک اردبیلی اعلام کرده بود که در عوض نام دخترانه «آییل» به معنای “بیدار شو”، باید نام دیگری را برای فرزند خود برگزینند.

بنا به ادعای ثبت احوال منطقه ۱ اردبیل تمامی اسامی ثبت احوال باید به تایید ۳ تن از اساتید زبان فارسی برسد.