صفحه اصلی آذربایجان رئيس‌جمهوري با اشاره به مذاكرات هسته‌اي: عمامه داريم كلاه سرمان نمي‌رود