صفحه اصلی اخبار رئیس جمهور سابق ارمنستان: ارمنستان هم با آذربایجان و هم با ترکیه قرارداد امضا خواهد کرد