صفحه اصلی آذربایجان رئیس خانه کارگر تبریز: ۲۳ کارخانه بحران‌زده در استان آذربایجان شرقی وجود دارد