Select Page

یاسمین ظفری، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی امروز چهارشنبه ۸ مردادماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند. روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به اشغالگری ارمنستان در خاک آذربایجان در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان از جمله این افراد بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، حکیمه احمدی و حمید جباری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.
آزادی هر یک این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.
اتهامات خانم ظفری و آقایان ساسانی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است.