صفحه اصلی آذربایجان روایت تلخ بیزاری از مدرسه‌ای که آب ندارد/ مدیرآموزش و پرورش ابهر: تکذیب می‌کنم