صفحه اصلی آذربایجان روحانی: انتخابات چه ارزشی دارد که معصیت خدا می‌کنید؟!/ ما عمامه داریم و کلاه سرمان نمی‌رود/ عده‌ای از دعوا، خشونت و لشکرکشی خوششان می‌آید/دولت بدون فرهنگ نمی‌خواهیم