صفحه اصلی آذربایجان زیباکلام : روح هاشمی از قتل‌های زنجیره‌ای با خبر نبود