Select Page

سایت آزتورک خبرلری برای این درست شد که اخبار فعالین مدنی و حقوق بشری و مدافعان آزادی و دموکراسی ملت تورک را که در رسانه ها و سایتها دیگر کمتر به آنها اهمیت داده میشود را پوشش دهد. این سایت و گردانندگان این سایت به هیچ سازمان سیاسی و غیر سیاسی وابسته نیستند. سرزمین آذربایجان و حقوق ملت تورک همواره مورد تاخت و تاز و غارت این رژیم و رژیم گذشته قرار گرفته و منابع طبیعی آنها توسط این دو رژیم به یغما برده شده است. هردو این رژیم در تحقیر و سرکوب ملت تورک و نابودی زبان مادری وجه مشترک بسزایی داشته اند با وجود اینکه همین ملت تورک صدها هزار شهید در طول جنگ ایران و عراق را نثار مردم ایران کردند.

ایمان و اعتقاد به حقوق بشر این را ایجاب میکند که همه ما از حقوق ضایع شده همه اقشار و ملیتها دفاع کنیم, فرقی نمیکند که قربانی تورک, فارس, عرب, کورد, بلوچ, بهائی, سنی, شیعه, بی دین, زن, مرد, کارگر, ایرانی, غیر ایرانی , و یا حیوان و طبیعت باشد. بنابرین این مهم است که اخبار حقوق بشری تمامی ملیتهای ایران پوشش داده شود چرا که تمامی ملیت های ایرانی یک دشمن واحد دارند و آن هم رژیم و سیستم دیکتاتوری و ضد دموکراسی است حالا چه از سنخ جمهوری اسلامی, و یا چه از سنخ مجاهدین خلق و یا رژیم سلطنتی باشد.

ما را دنبال کنید: https://azenglishnews.com/

سرزمین آذربایجان متعلق به ملت آذربایجان است و آینده آذربایجان فقط باید توسط خود ملت آذربایجان تعیین گردد, حق تعیین سرنوشت جزئی ازارکان حقوق بشری هر ملتی میباشد و فقط مختص ملت آذربایجان نیست.

لازم است بدانید که این سایت و گردانندگان آن به هیچ سازمان سیاسی و غیر سیاسی وابسته نیستند و ما از همه شما خواهشمندیم که در رواج و تبلیغ این سایت خبری ما را یاری نموده اخبار و کلیپ های جالب خود را مخصوصا اخبار حقوق بشری و مدنی از هر ملیت و گروهی را برای ما از طریق اینستاگرام یا سایت بفرستید و ما را در اشاعه فرهنگ دموکراسی و آگاهی در مورد مسائل حقوق بشری یاری نمایید.

آز یاشا, آزاد یاشا, اینسان یاشا
(مفید زندگی کن, آزاد زندگی کن, انسان زندگی کن)

یاشاسین آذربایجان