صفحه اصلی جهان تورک سیاست‌های تورم‌زا با اقتصاد ایران چه کرد؟ تزریق پول‌های بی‌هدف باعث افزایش تورم و شکاف دستمزد و درآمد شد