صفحه اصلی آذربایجان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: مقدمات دادگاه علنی صالح فراهم شود