صفحه اصلی مقالات قالیباف توجیه کرد؛ پلاسکو کارگاه بود/ حافظی: از مردم عذر خواهی کنید/تندگویان: آقای قالیباف عذرخواهی می‌کنید یا استعفا؟