صفحه اصلی جهان تورک محمود صادقی: به رئیس جمهور پیشنهاد سازوکار منظم و دائمی میان دولت و اصلاح طلبان داده ایم