Select Page

مختار(آرتان) ابراهیمی، فعال تورک آذربایجانی، از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مراغه فراخوانده شد.

شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مراغه روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، طی ابلاغیه ای مختار(آرتان) ابراهیمی، فعال مدنی را برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخوانده است.

این فعال مدنی تورک آذربایجانی، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۳۹۹، با هجوم ماموران اداره اطلاعات شهرستان مراغه به منزل وی، پس از تفتیش آن مکان و ضبط برخی اقلام شخصی بازداشت و به بند وزارت اطلاعات در زندان مراغه منتقل شد.