صفحه اصلی آذربایجان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه: تاکسی آنلاین در ارومیه راه اندازی می شود