صفحه اصلی آذربایجان مرعشی: برای شهردار شدن نجفی تلاش می‌کنم/ روحانی باید پاسخگوی رای‌ دهندگان باشد