Select Page

روز سه شنبه ۴ شهریور،‌ حسنا دختر ۱۱ ساله اهل دهستان شمیل از توابع بندرعباس در هنگام تاب بازی در چهارچوب خانه گلی و فرسوده بر اثر ریزش آوار دچار خونریزی داخلی شد و به علت نبود امکانات درمانی در روستا، هنگام انتقال به بیمارستانی در بندرعباس جان خود را از دست داد. به گفته یکی از همسایگان “این خانه فرسوده است و چند بار سقف آن ریزش کرده بود ولی این خانواده توان ترمیم و بازسازی آن را ندارند”.

به گزارش آذربایجان و تورک خبرلری، به نقل از رکنا، روز سه شنبه ۴ شهریور، حسنا دختر ۱۱ ساله اهل دهستان شهرستان بندرعباس شمیل در هنگام تاب بازی در چهارچوب خانه گلی و فرسوده جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، روز حادثه حسنا به همراه امیرعلی برادر ۴ ساله و دختر خاله هایش مشغول بازی و دویدن در حیاط بودند که تصمیم گرفتند به طرف تاب بسته شده در ستون های ورودی خانه بروند . دقایقی گذشت با هر حرکت تاب، سقف چندلی خانه که با هر لرزشی در حال ریزش بود، تکانی می خورد و گاها تله ای از خاک فرو می ریخت اما کودکان تمام حواسشان به بازی بود و به اطراف بی توجه.

نوبت به حسنا رسید. ساعت حدود ۱۱ ظهر بود که ناگهان اعضای خانه صدای وحشتناک فرو ریختن بلوک ها و… به گوششان رسید سراسیمه خودشان را به بچه ها رسانند. انگار زلزله شده بود .بلوک و چوبها هر کدام در جایی افتاده بود و بچه ها وحشت زده از درد به خود می نالیدند.همسایه ها به کمک آمده بودند حسنا حالش بد بود و دیگر کودکان به طور سطحی زخمی شده بودند.

یکی از همسایگان با اشاره به اینکه دختر بچه بر اثر ضربات سنگ و بلوک بر روی بدنش دچار خونریزی داخلی شده بود افزود: “حسنا و امیر علی نزد مادرشان در دهستان شمیل هستند ، مادر آن روز برای انجام کاری به بندرعباس آمده بود و آنها نزد خاله شان بودند که این اتفاق افتاد. وی ادامه داد: در لحظه فرو ریختن سقف ساخته شده از چوب چندل و ستون گلی و بلوکی چون حسنا بر روی تاب نشسته بود، بیشتر بلوک ها بر روی بدن وی افتاد و این دختربچه دچارخونریزی داخلی شد.

وی افزود: “بچه ها به درمانگاه دهستان منتقل شدند ولی دکتر که در اجرای طرحی در روستاهای اطراف رفته بود در محل حضور نداشت به همین علت خانواده، بچه ها را به بیمارستان رودان انتقال دادند ولی حسنا به علت وخامت حال با آمبولانس راهی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس شد.

وی با بیان اینکه این دختر بچه در مسیر راه جان سپرد اضافه کرد: “خاله و مادربزرگ حسنا در همین منزل سکونت دارند، این خانه فرسوده است حتی چند بارسقف آن ریزش کرده بود ولی این خانواده توان ترمیم و بازسازی آن را ندارند”.