صفحه اصلی آذربایجان مطهری: با عدم انتخاب روحانی احتمال ونزوئلا شدن کشور منتفی نیست