صفحه اصلی اخبارجهان مطهری: ناطق نوری می‌تواند نقش آیت الله هاشمی را برای اعتدالگراها ایفا کند