صفحه اصلی اخبارجهان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور: بسیج و سپاه در کنار نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت انتخابات را بر عهده دارند