صفحه اصلی آذربایجان معاون اول و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه کردند: گزارش به مردم از مثلث اقتصاد کلان