صفحه اصلی اخبارجهان نامه علی مطهری به دادستان تهران: چرا برخی افراد نباید بگویند حصر را قبول ندارند؟