صفحه اصلی آذربایجان ناگفته‌های نفتی زنگنه: مدعیان امروز «کرسنت»، متهمان اصلی پرونده‌اند بعید می‌دانم زنجانی پول بدهد