صفحه اصلی آذربایجان نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی آذربایجان غربی به ۲۱.۵ درصد رسید