Select Page

سازمان ایمنی هوانوردی اروپا اخطار داده است که هواپیماهای مسافربری که از آسمان ایران عبور می کنند با خطر شلیک پدافند هوایی این کشور به دلیل “سوءشناسایی” روبرو هستند.

این سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد که “به دلیل وضعیت خطرناک امنیتی، و هماهنگی ضعیف میان بخش عملیات نظامی و هوانوردی غیرنظامی، خطر سوءشناسایی هواپیماهای غیرنظامی وجود دارد.”
هم زمان برخی رسانه ها در آمریکا به نقل از منابع اطلاعاتی ناشناس از به حالت‌ «آماده باش کامل» درآمدن بخشی از پدافند هوایی ایران در ظرف چند روز اخیر خبر داده اند.