صفحه اصلی مقالات وزیر اطلاعات: مصادره اموال در کشور متوقف شود