صفحه اصلی اخبارجهان وزیر اقتصاد در اصفهان: نرخ بالای سود بانکی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری است