صفحه اصلی آذربایجان چرا اقبال به چهره‌های مشهور در انتخابات شورا‌ها بالاست؟ سلبریتی‌ها بی‌تقصیرند؛ مقصر اصلی انتخاب ماست